įrodymas

įrodymas
įródymas sm. (1) 1; Sut 1. FT1 įrodyti 3: Tiktai vieno žodžio ū̃dis ilgumo dar neužtektų įrodymui, kad šaknies kitą kartą būta sunkios K.Būg. Kol manęs neįtikins klydus ryškiais įrodymais, tol aš nemesiu savo mokslo J.Jabl. Ši tiesa nereikalinga įrodymų .1 Įrodymas, įkaltinimas, įkaltis . Nors aš neprisipažinau ir jokių įrodymų daugiau nebuvo, teismas mane vis tiek nuteisė .Z.Žem mat.: Samprotavimai, kuriais sekasi įsitikinti teoremos teisingumu, vadinasi įrodymas . 2. 11 įrodyti 4: Čia yra įrodymas Lkš. Jo (A.Strazdo) dainų variantai yra neginčijamas įrodymas jį buvus tikrą tautinį poetą K.Kors. Patranka buvo karinių laimėjimų įrodymas . Senstančiai moteriškei kūdikis – tai įrodymas jos jaunumo Vaižg. 3. krypties nurodymas: Eit[i] trys vyrai, vedant aukštajai šviesybei, ir pirm enčios šviesos įrodymo pilnu veizdėjimu sakiodami DP590. \ rodymas; aprodymas; atrodymas; darodymas; įrodymas; išrodymas; nurodymas; parodymas; priparodymas; prirodymas; užrodymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įrodymas — įródymas dkt. Patvi̇̀rtinantis, negiñčijamas įródymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrodymas — sm. (1) → 1 atrodyti: 1. Žemėje buvau linkęs nelabai rūpintis savo atrodymu Mš. | Nei blizga, nei ko: visai kai palto atrodymas Str. 2. Mano atrodymu, jis doras žmogus rš. 3. žr. įrodymas 1: Šitas apskundimas ale pasiliko be atrodymo LC1880,19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrodymas — sm. (1); M 1. refl. → 1 išrodyti 6 (refl.): Tas jo išsirodymas tik svietui pasjuokimas Vj. 2. refl. bandymas, demonstravimas: Bandymo (išsirodymo) mišia KII115. 3. → 1 išrodyti 7: Ant išrodymo tai neišrodot blogi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodymas — sm. (1) KII332, DŽ1; N, M, LL289 → 1 parodyti: 1. SD268, R30 Galvijų parodymo turgus LC1881,15. ║ teikimas pavyzdžiu: Tu paimkie aštriąją šoblelę ir nukirskie manąją galvelę: seniem mažiem an parodymelio, jaunom marčiom an paminkelio (d.) Ml. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dokumentalus — dokumentalùs, dokumentali̇̀ bdv. Dokumentalùs įródymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dokumentali — dokumentalùs, dokumentali̇̀ bdv. Dokumentalùs įródymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklotis — sf. 1. N patalai, duknos. 2. mat. (neol.) uždėjimas: Įrodymas apkloties, prikloties, prieštarų keliu Z.Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprodymas — sm. (1) 1. Sut → 1 aprodyti 1. | refl. SD1111. 2. žr. parodymas 8: Yra tobuliausias tasai aprodymas, jog vienas ir tasjag yra atgaivinąsis tikėjimas, kuris bažnyčiose nuog apaštalų laikytas DP588. rodymas; aprodymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • argumentas — argumeñtas sm. (2) TrpŽ 1. loginis įrodymas, įrodinėjimo pagrindas: Jis nepasidavė ir griovė visus mano argumentus A.Vien. Rimti, svarūs argumentai rš. 2. mat. nepriklausomas kintamasis dydis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daiktinis — 1 daiktìnis, ė adj. (2) Š, daiktinis (1) 1. priklausantis daiktų sričiai: Daiktinis skaičius Z.Žem. Daiktinė teisė ... betarpinė teisė į daiktą Enc. Daiktìnis įrodymas BŽ49. 2. daiktui priklausantis: Vardas (nomen) yra dvejoks: daiktinis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”